/Trials
Trials2018-08-24T11:54:35+01:00

Trials

Door de  Bordercollie Club Nederland, de Dutch Sheepdog Society maar ook vele particulieren worden wedstrijden schapendrijven georganiseerd zoals deze ook in Groot-Brittannië – de bakermat van deze sport-  worden gelopen. Zo wordt ook de klasse indeling aangehouden zoals dit in Engeland gebeurd. Er zijn er drie: de Nursery, de Novice en de Open klasse. In beginsel is het parcour van deze klasse gelijk. Het verschil zit ‘m in de lengte van het parcour en de verrichtingen die afwijken per klasse. Hieronder staat een afbeelding en een korte uitleg van het te lopen parcours. Kortweg is het de bedoeling om de hond weg te sturen om een vijftal schapen op te halen en daarna het aangegeven parcours te lopen binnen een vooraf bepaalde tijd. Omdat het handelen van de schapen op deze wedstrijden een afspiegeling is van het dagelijkse praktijkwerk van een werkhond op de boerderijen in Groot-Brittannië worden de handelingen van handlers en honden in dat licht beoordeeld.

Outrun

Aan het begin van elke run wordt een groepje schapen (meestal bestaande uit vijf dieren) voor de deelnemer klaargezet. Afhankelijk van de klasse kan de afstand van de handler tot de schapen variëren van 100 tot meer dan 500 meter. Het bedoeling van de outrun is dat de hond in een wijde boog – linksom of rechtsom – achter de schapen komt zonder deze voortijdig te verstoren.

Lift

De lift is een zeer belangrijk onderdeel van de run. Er wordt wel gezegd dat op de lift een wedstrijd gewonnen of verloren wordt: zijn door een te ruwe lift de schapen onrustig geworden dan is het zeer moeilijk ze nog kalm te krijgen en betekent dit vaak dat op andere onderdelen veel punten verloren worden. De hond moet de schapen dus op een rustige wijze in beweging brengen.

Fetch

Vanaf de lift brengt de hond de schapen in een rechte lijn naar het midden van de fetchpoort (6,30 meter) en vervolgens in een rechte lijn naar de handlerspost.

Drive

De drive begint als de schapen om de handlerspost heen zijn. De hond drijft de schapen van de handlerspost door de eerste poort naar de tweede poort. Nadat de schapen deze zijn gepasseerd worden de schapen naar het midden van de scheidingsring gedreven.

Shed/Single

Bij de onderdelen shedden en singlen moet de hond aantonen 1 of enkele schapen van de groep te kunnen afscheiden en onder controle te kunnen houden. In een shed worden twee schapen afgescheiden. Dit kan afhankelijk van de klasse zijn: willekeurig twee schapen of twee van de drie ongemerkte schapen. In een single wordt 1 schaap afgescheiden: dit kan zijn 1 van de 2 met een rode halsband gemerkte schapen, of een willekeurig ongemerkt schaap.

Pen

Nadat de schapen verenigd zijn in de scheidingsring, gaat de handler naar de pen (een pen is 1,80 meter bij 2,70 meter. Het beweegbare hek is voorzien van een touw of koord van 1,80 meter lang). De schapen moeten in een rechte lijn van de cirkel naar de pen-opening gebracht worden Het is voor de hond of handler niet toegestaan de schapen aan te raken (ook niet met het hek van de pen). Het sluiten van de pen-poort is het einde van de wedstrijd voor de Nursery en Novice klasse. In de Open klasse worden de schapen weer uit de pen gedreven naar de scheidingsring waar de single plaatsvindt (zie bij Shed/Single)