/Sheepdog – werkcommando’s
Sheepdog – werkcommando’s2018-08-24T11:54:35+01:00

Sheepdog – werkcommando’s

Come Bye

Linksom met de klok mee (Clockwise)

Linksom in een cirkel om de schapen heen. Let op! Gezien vanuit het punt waar de hond zich bevind. Als de hond tegenover je staat en je aankijkt moet je dus beredeneren vanuit de hond. Daarom is het makkelijker om in cirkels te denken (clockwise en anticlockwise) in plaats van links en rechts.

Away / Away to me

Rechtsom tegen de klok in (Anti clockwise)

Rechtsom in een cirkel om de schapen heen. Let op! Gezien vanuit het punt waar de hond zich bevind. Als de hond tegenover je staat en je aankijkt moet je dus beredeneren vanuit de hond. Daarom is het makkelijker om in cirkels te denken (clockwise en anticlockwise) in plaats van links en rechts.

Lay Down

Ga af of ga liggen.

Sommige honden gaan van nature graag liggen, andere blijven liever staan. Kijk eens welk commando beter bij jouw hond past. Liggen of staan? Begin met dat commando. Later is het wel nuttig wanneer je hond beide commando’s kent. Van een hond die staat, gaat over het algemeen meer dreiging uit naar de schapen.

Stand

Stop – Sta

Sommige honden gaan van nature graag liggen, andere blijven liever staan. Kijk eens welk commando beter bij jouw hond past. Liggen of staan? Begin met dat commando. Later is het wel nuttig wanneer je hond beide commando’s kent. Van een hond die staat, gaat over het algemeen meer dreiging uit naar de schapen.

Get up

On your feet – Ga (weer) staan.

Van een hond die vanuit zijn liggen gaat staan, gaat meer dreiging uit naar de schapen. Om de schapen te pennen (op te hokken) kan dit een heel nuttig commando zijn om de schapen net het laatste figuurlijke zetje te geven.

Walk On

Loop door (recht naar de schapen toe)

Steady

Rustig doorlopen

Mooie rustige gang en dus niet in “galop” of “hobbelen” De schapen niet verstoren of opjagen.

That’ll Do

That will do – Klaar

Klaar met werken. Kom (in een rechte lijn) naar de baas. Dit is ook een handig hulpmiddel om tijdens training bij het drijven de hond naar jou toe te krijgen.

Look Back

Kijk achter je (of er nog meer schapen staan)

In here

Kom naar binnen

Commando om de hond dwars door de schapen in te laten komen en zo één of meerdere schapen af te kunnen scheiden.

Get out / Get Back – Ga terug (ga weg van de schapen)

Commando om de hond uit de cirkel van de schapen te krijgen. Soms handig om bij het scheiden of pennen de rust terug in de schapen te krijgen of te bewaren. De hond moet zich letterlijk omdraaien en van de schapen vandaan lopen.

Tot slot

Met deze werkcommando’s kun je al schapendrijven. Dus hoe moeilijk kan het zijn?

In de praktijk kunnen we beter uitleggen en laten zien hoe sommige commando’s werken en hoe je ze verder kunt afstemmen / verfijnen. En als je het dan eindelijk denkt allemaal onder de knie te hebben zijn er altijd van die mooie uitzonderingen. Dit is wat een beroemde Engelse Handler bijvoorbeeld zegt over het commando “Stand”;  Stop, lie down, slow down or just stand still – but often used to slow the dog down. Intelligent things Border Collies – good ones can usually tell which the handler means by the tone of voice…